PROFESSIONELE

Begeleiding

Begeleiding

Specifiek gerichte ondersteuning en begeleiding - zowel bij wonen als bij dagbesteding - voor volwassenen met al dan niet aangeboren lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen (met een beperkte zelfredzaamheid).

 

Naast de zorg die verwanten, mantelzorgers en/of andere hulpverleners bieden, is de door mij geboden hulpverlening vaak een waardevolle aanvulling en een belangrijke ondersteuning voor zowel de deelnemer als zijn omgeving.

 

Bij een eventuele aanmelding (via de Wmo, het contactformulier of een telefoongesprek) wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismaking. Soms is het nodig om meerdere afspraken te maken om meer inzicht te krijgen in de hulpvraag en of er daadwerkelijk sprake kan zijn van een door mij geboden maatwerkvoorziening.

 

Aan de hand van de indicatie van de Wmo, wordt er een persoonlijk ondersteuningsplan opgesteld, welke om de drie maanden besproken en eventueel bijgesteld wordt.

  • Te denken valt bijvoorbeeld aan begeleiding bij:

  • Fysiek welbevinden: maaltijden, drinken, medicatie aanreiken, lichamelijke verzorging, beweging (ADL op orde)
  • Omgaan met instanties
  • Overzichtelijke tijdsindeling: afspraken maken, plannen, indelen van tijd, voorkomen van onrust
  • Administratieve en financiĆ«le zaken
  • Boodschappen doen
  • Sociale en maatschappelijke vaardigheden onderhouden en/of stimuleren
  • Zelfredzaamheid: eigen keuzes maken, opkomen voor jezelf, maar ook bijvoorbeeld veiligheid thuis en in het verkeer. Waar mogelijk het vergroten van de zelfstandigheid
  • Uitvoeren van dagactiviteiten (die aansluiten bij de interesse) bijvoorbeeld omgaan met de computer,  koken, bakken, bloemschikken, huishouden, muziekactiviteiten, creatieve activiteiten, cognitieve vaardigheden vasthouden en uitbreiden, etc.

Medicatie aanreiken

Concentratie training

Boodschappen doen, eten voorbereiden

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, kunt u contact met mij opnemen:

Klik hier